Øvrig information

Utilsigtet hændelse

Ønsker du at rapportere en utilsigtet hændelse?
https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Klagevejledning
Ønsker du at klage over den sundhedsfaglige behandling du har fået, eller har du oplevet et brud på dine rettigheder som patient.
https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet