AMD er en sygdom i nethindens såkaldte skarpsynscentrum eller den ”gule plet”, (på latin: macula), der har den største koncentration af sanseceller, navnlig de specialiserede ”tappe” som er ansvarlige for, at vi kan opfatte fine detaljer, farver og se omverdenen tredimensionelt. Sygdommen er dobbeltsidig – det vil sige at den udvikles på begge øjne - men der er ofte forskel på graden i henholdsvis højre og venstre øje.

Druser og forandringer i pigmentcellerne kan hos nogle mennesker, men slet ikke hos alle, udvikle sig til fremskreden AMD, som har to hovedformer – fremskreden tør AMD og våd AMD. Begge former for fremskreden AMD kan optræde samtidig. Den tørre form kan i sit forløb gå over i en våd form med ret pludselig svær synsnedsættelse.


Våd AMD er karakteriseret ved pludselig nedsat centralsyn/formforvrængning på det ene øje. Kontakt øjenlægen snarest ved disse symptomer, så denne kan undersøge øjet og evt. viderehenvise til behandling. Tør AMD giver langsomt aftagende læse/centralsyn og kan ikke behandles. God belysning (mindst 60 W i læselampen) og lup kan være til stor hjælp. AMD kan give svagsyn, men ikke total blindhed.