Børn kommer som regel direkte ind til øjenlægen eller børne- og skeleterapeuten som foretager synsprøve, skele/samsynsundersøgelse samt evt. udmåling til briller. Børn under 14 år skal som oftest have dryppet øjnene, før brillestyrken kan bestemmes. Dråberne svier kortvarigt og gør det vanskeligt at fokusere på nært hold i nogle timer. Den pupiludvidende effekt kan i nogle tilfælde holde til dagen efter, men forsvinder altid af sig selv. Hvis barnet skal dryppes, skal man vente ca. 40-45 minutter før målingen kan foretages, så det er en god idé at være forberedt på dette.